De Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner (POH) Janny Klijnstra is opgeleid om controle taken van de huisarts over te nemen. Zij heeft eigen spreekuren en bezoekt mensen thuis. Ze geeft voorlichting over verschillende chronische ziektebeelden, begeleidt bij medicatiegebruik en voert controle onderzoeken uit.
De patienten die ze begeleidt hebben diabetes mellitus (suikerziekte), astma/COPD (longproblemen) of een (verhoogde kans op) hart en vaatziekten. Tevens ondersteund zij bij het stoppen met roken. 

Ook het inzichtelijk maken van problemen bij ouderen (75+) behoort tot haar taken. Wanneer mensen ouder worden, krijgen ze te maken met met één of meerdere gezondheidsproblemen. Het is belangrijk om op tijd eventuele gezondheidsproblemen te signaleren. Dan kunnen de gevolgen van deze ziektes beperkt worden. 

Janny is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Haar spreekuren zijn op afspraak. U kunt een afspraak met Janny maken via de praktijkassistente. 
Haar bevindingen worden altijd overlegd met de huisarts en samen met u worden vervolgstappen gezet. 

 Ketenzorg