Klachtenregeling

Een Klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs, dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige functionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl 

Voor de levering van hulpmiddelen zijn we lid van de geschillencommissie SEMH. Bij een geschil over hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht.