Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts

Dr. Dijkstra werkt mee aan de Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations (CMR) van het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek Van de Eerste Lijn gezondheidszorg) als één van de ruim 50 praktijken, verspreid over heel Nederland. Het NIVEL voert het CMR onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Binnen het project worden gegevens voor wetenschappelijk onderzoek verzameld. De gegevens worden anoniem verzameld. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw geanonimiseerde gegevens, kunt u dat gerust kenbaar maken aan ons.