Medischeverklaring

De huisarts geeft geen medische verklaring af over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschikheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden hiervan zijn: is iemand in staat om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? 

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patient, extra informatie opvragen bij de huisarts.  

Meer uitleg hierover vindt u via de volgende link