De Praktijkondersteuner GGZ (jeugd)

Sinds november 2017 is de praktijkondersteuner GGZ jeugd, Vera Neven in de praktijk. Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Zij en hun gezin kunnen zo onzeker, angstig of somber worden dat zij niet meer goed met elkaar om kunnen gaan. De POH-GGZ jeugd helpt kinderen en hun ouders beter om te gaan met hun problemen en elkaar. U kunt een afspraak met Vera maken via de praktijkassistente.